Woods

December 23, 2008

Gaj (Woods) lyrics: Agnieszka Osiecka, music: Marek Grechuta

Here performed by Anna Maria Jopek and Grzegorz Turnau

Words in Polish and English follow.

Gaj

W splątanym gaju rąk i nóg
szepczemy słowa święte,
jak szeptał kiedyś Młody Bóg
bogini niepojętej.

Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojętej.
Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojętej.

W czerwonym żarze rzewnych żądz
płoniemy jak pochodnie
i opadamy w niebo, śniąc
niewinnie i łagodnie.

Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie.
Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie.

W żałobnym chłodzie znanych ust
szukamy pocieszenia,
słuchając jak nam stygnie puls
i mylą się znaczenia.

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia.
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia.

Dopóki demon smutku śpi,
niech żyją młode żądze.
Dopóki życie w nas się tli,
dopóki są pieniądze.

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze.
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, dopóki są pieniądze.

Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze.

~~~~~

Woods

In entwined woods of hands and legs
We whisper those sacred words
That were once whispered by Young God*
To his unfathomable goddess.

Ole, ole, ole, ola, olee, to his unfathomable goddess.

In the red glow of weepy wants
We flame like torches
And we decline into heaven, dreaming
Innocently and softly.

Chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, innocently and softly.

In mournful coolness of known lips
We look for soothing,
Listening to how our pulses chill
And the meanings get confused

It’s naught,  it’s naught, it’s naught, it’s naught, it’s naught, it’s just the meanings get confused

As long as the demon of grief sleeps
Long live young desires
As long as life smoulders in us
As long as there is money

It’s naught,  it’s naught, it’s naught, it’s naught, it’s naught, long live young desires
It’s naught,  it’s naught, it’s naught, it’s naught, it’s naught, as long as there is money

Ole, ole, ole, ola, olee, long live young desires
Ole, ole, ole, ola, olee, as long as there is money

* Young God – Młody Bóg in Polish – means a virile, potent man. Czuję się jak Młody Bóg means ‘I feel I can do anything’.

Advertisements
%d bloggers like this: